Kategori

Bredband & Telekom

Telekom är en förkortning för telekommunikation, som innefattar den kommunikation som sker på långt avstånd, och som sker med hjälp av teknik. Här kan man hitta telefoni, radio, datorkommunikation, fax och satellitnavigation. Media är ett begrepp som även det står för kommunikation av olika slag, vilket bland annat innefattar rörlig bild, och sändning av television och radio. I Sverige finns det idag en stor infrastruktur för telekommunikation. Mobiltelefoni och bredband har en stor marknad, då nästan alla i Sverige är uppkopplade på internet och äger en egen mobil.

Rabattkoder

Tyvärr hittades inga rabattkoder i kategorin Bredband & Telekom just nu.
Ta istället en titt på kampanjerna!

Prenumerera på rabattkoder

Rabattkoder inom bredband & telekom och andra populära kategorier

Vi delar aldrig din e-postadress med någon annan.

Kampanjer

Ownit

Skaffa bredband, bredbandstelefoni, router m.m. hos Ownit

Gäller tills vidare.

Svenskarna och media

I Sverige regleras media av tryckfrihetsförordningen, som är en av våra mediegrundlagar. Den andra av de två mediegrundlagarna är yttrandefrihetsgrundlagen. Här är reglerna om bland annat grundlagsskydd och tryckfrihet mycket detaljerat beskrivna, vilket vi är ensamma om i världen. När det gäller svenska massmedier är det några få större aktörer som dominerar, däribland Förvaltningsstiftelsen som sköter bland annat SVT och UR, samt Schibsted och Bonnierkoncernen.

80% svenskarna aktiva inom sociala medier

Svenskar är flitiga användare av media. De som är aktiva på sociala medier utgör över åttio procent av befolkningen. Användandet av sociala medier ökar år för år bland svenskarna. När det gäller fördelning efter ålder kan man se att de yngre svenskarna blir allt mer digitala när de konsumerar, och de äldre fortsätter att använda mer traditionella medier.

Fler aktörer skapar högre konkurrens

När det gäller utbud i förhållande till efterfrågan så är detta något som går allt mer i obalans. Fler och fler aktörer kommer ut på marknaden med digitala tjänster som då hamnar i konkurrens med de mer traditionella mediekanalerna, som TV, radio och tidningar. Eftersom antalet konsumenter och den tid de lägger på media förblir ungefär desamma så betyder det att det blir svårare för varje aktör att nå lönsamhet och framgång. Den skeva fördelningen mellan digital och traditionell medieförbrukning blir också tydlig när man ser till svenskarnas medieutgifter.

Svenskar spenderar mer pengar

För att kunna använda digitala medier krävs en bra internetuppkoppling och mobilabonnemang, vilket svenskarna spenderar allt mer av sina inkomster på.

Telekommunikation i Sverige

Anledningarna till att telekommunikation har byggts upp så snabbt i Sverige är många.

Vår tillvaro har varit gynnsamt för kommunikationen

En del har lagt fram teorin att det beror på våra kalla och mörka vintrar, att vi vill hålla kontakten med nära och kära på ett enkelt sätt trots långa avstånd och ibland bistra väderförhållanden. Vi har också levt i ett samhälle där utveckling och forskning när det gäller telekommunikation har premierats, vilket har lett till en snabb utbyggnad av infrastruktur för detta ändamål. Svenskarnas förkärlek för semestrande i sommarstugor har också bidragit till ett behov av goda telekommunikationer.

En bransch i ständig och snabb utveckling

Idag sker det fortfarande en snabb utveckling inom media och telekom, vilket både ger nya utmaningar och skapar nya möjligheter. Att så många har tillgång till mobila enheter, tillsammans med den accelererande digitaliseringen, ger upphov till nya affärsmodeller. Konsumenternas behov och beteende förändras också. Efterfrågan förändras snabbt och de olika aktörerna inom telekom och media måste därför utveckla tjänster och produkter med en kortare livscykel.

För att kunna möta de nya förväntningarna från kunderna och konkurrera på en allt större marknad så använder sig telekomföretagen av dataanalys. Här använder de sig av sina kunddatabaser samt av data som visar hur kunderna beter sig online. Med hjälp av dessa verktyg och goda analyser kan telekomföretagen hålla sig aktuella när marknaden ständigt förändras.